Fejléces levélpapírok

A hónap dokumentuma

Érettségi, vizsga nélkül

Hadiérettségi a Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziumában az első háborús tanév végén

A főgimnázium épületét 1914 nyarán a katonaság lefoglalta, és csak szeptember elején vonultak ki az épületből. A kormányzat azonban arra törekedett, hogy a magyar oktatás a lehető legkisebb hátrányt szenvedje el a háború miatt, ezért fontos állami és kulturális érdekekre hivatkozva a tanév megnyitása mellett döntött, már ekkor felvillantva azonban az iskolai év esetleges lerövidülését.[1]

A tanév az ünnepi Veni Sanctéval megkezdődött szeptember 12-én, a tanítás 14-én indult meg. Az előadásokat a december elején történt katonai beszállásolás két napra megszakította, ezt követően az oktatás váltott rendszerben, délelőtti és délutáni előadásokkal működött. Buzássy Ábel, a főgimnázium igazgatója mindössze három helyiséget tudott az oktatás részére megmenteni. Ezekhez csatolta az igazgatói lakás nagytermét, így lehetett négy termet a tanítás szolgálatába állítani, az iskolának megmaradt területet lefalazták, hogy a diákok ne tudjanak érintkezni a katonákkal. A katonák beszállásolása a ciszterci főgimnáziumban egészen a tanév végéig tartott. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a tornatanár, Kovács Emil bevonult, így a tanév során tornaóra nem volt. (A többi iskolában sem volt rózsás a helyzet: a pécsi Pius Alapítványi Katolikus Főgimnáziumban ekkor 600 sebesült feküdt, a kereskedelmi és a reáliskolában szintén sebesülteket helyeztek el, az összes többi iskolába pedig a katonaság volt beszállásolva.[2]) Míg a katonák életüket, vérüket adták a fronton, az itthon maradottak is kivették részüket a háborús feladatokból. A jótékonykodás mindennapi cselekedetté vált: a diákok és tanárok nap, mint nap bizonyították elkötelezettségüket. Többek között gyűjtöttek a hadba vonultak téli ruhájára, a katonák karácsonyi ajándékára, a bevonult katonák itthon maradt családjainak megsegélyezésére, a Vakokat Gyámolító Országos Egylet, a Gyermekszanatórium részére, hadikölcsönt jegyeztek. Az intézmény részt vett a szedercserjelevél gyűjtésben, ezen kívül nagy mennyiségű rezet, ónt és ólmot szedtek össze és szolgáltattak be. Nem utolsó sorban imádkoztak a harcolókért, részt vettek a püspökség által tartott, elesett katonák lelki üdvéért tartott gyász istentiszteleten. Az iskolai dolgozatok is a háború szellemében íródtak.

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy tagintézményünk vendégszobája felújítás miatt 2016. május 31-ig zárva tart. Megértésüket köszönjük.

Felhívjuk tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai 2016. május 11-én (szerdán) 11.00-től 16.00 óráig technikai okok miatt zárva tartanak. Megértésüket köszönjük!

Elhunyt Márfi Árpád (Pécs, 1953. szeptember 15. – Pécs, 2016. április 21.), levéltárunk munkatársa

Oldalak