Fejléces levélpapírok

A mai napon 200 éve született Mátyás Flórián (Felső-Detrehem, 1818. május 3. – Pécs, 1904. április 2.) nyelvész, történettudós, Pécs első akadémikusa. Gazdag könyvtárát a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya őrzi különgyűjteményként. Irathagyatéka a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában található, amelyben többek között személyes iratai, nyelvészeti és történettudományi munkásságához kapcsolódó kéziratok, diplomatikai és Anonymus-kutatásaihoz kapcsolódó jegyzetek, kézirattöredékek, egyházjogi és történetírással kapcsolatos feljegyzések, számos levél, valamint nyomtatásban megjelent műveinek egy része is megtalálható.

 

 

 

Mátyás Flórián jegyzetfüzet és kalendáriuma, 1879. (14x9,5 cm)

(MNL BaML XIV. 39. a. 4.)

Református lelkészek harca a bűnök ellen

Oláh Sámuel kórósi református lelkész a községben elterjedt bűnök megbüntetését kéri a siklósi főszolgabírótól. 1815. május 6.

 

A Felső-Baranyai Egyházmegye 1817. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvének kérdőpontja kapcsán, hogy „Szent hivatalához illendő tekintetben tartatik-e a Prédikátor?” több lelkész panaszkodott a baranyai vidék elmaradottságára. „Annyiban, amennyiben egy Baranyai Helységnek együgyű lakosaitól lehet várni.”[1] – válaszolta a garéi lelkész. Mások szerint a megbecsülést hátrányosan érintette, hogy a községtől kapták a lelkészek a fizetést. A drávaszabolcsi Mojzes Mihály lelkész szerint a prédikátor „illendő becsületben tartatik, kivált, ha a fizetést nem sürgeti.”[2]A drávafoki lelkipásztor úgy vélte, hogy a község tisztelete kizárólag a fenyítésre jogosult hatalomnak járt: „becsületadások felette együgyű, sőt csekély közönségesen minden olly hivatalbeliek eránt, akiknek nincsen pálca a kezekben.”[3]

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, látogatóinkat, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának Rét utcai részlege technikai okok miatt 2018. április 21-ig zárva tart. Nyitás 2018. április 23-án. Megértésüket ezúton is köszönjük!

A pécsi Negyvennyolcas tér elnevezése az 1848/49-es forradalom és szabadságharc pécsi centenáriumi ünnepségeinek keretében

CSALÁDI NAP

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

2018. március 15-én 14.00 – 18.00 között

a levéltár Király utcai részlegében!

(7621 Pécs, Király utca 11.)

Oldalak