Fejléces levélpapírok

A mai napon 200 éve született Mátyás Flórián (Felső-Detrehem, 1818. május 3. – Pécs, 1904. április 2.) nyelvész, történettudós, Pécs első akadémikusa. Gazdag könyvtárát a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya őrzi különgyűjteményként. Irathagyatéka a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában található, amelyben többek között személyes iratai, nyelvészeti és történettudományi munkásságához kapcsolódó kéziratok, diplomatikai és Anonymus-kutatásaihoz kapcsolódó jegyzetek, kézirattöredékek, egyházjogi és történetírással kapcsolatos feljegyzések, számos levél, valamint nyomtatásban megjelent műveinek egy része is megtalálható.

 

Forrás: MNL BaML XIV. 39. a. 4.

Mátyás Flórián jegyzetfüzet és kalendáriuma, 1879. (14x9,5 cm)

Református lelkészek harca a bűnök ellen

Oláh Sámuel kórósi református lelkész a községben elterjedt bűnök megbüntetését kéri a siklósi főszolgabírótól. 1815. május 6.

 

A Felső-Baranyai Egyházmegye 1817. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvének kérdőpontja kapcsán, hogy „Szent hivatalához illendő tekintetben tartatik-e a Prédikátor?” több lelkész panaszkodott a baranyai vidék elmaradottságára. „Annyiban, amennyiben egy Baranyai Helységnek együgyű lakosaitól lehet várni.”[1] – válaszolta a garéi lelkész. Mások szerint a megbecsülést hátrányosan érintette, hogy a községtől kapták a lelkészek a fizetést. A drávaszabolcsi Mojzes Mihály lelkész szerint a prédikátor „illendő becsületben tartatik, kivált, ha a fizetést nem sürgeti.”[2]A drávafoki lelkipásztor úgy vélte, hogy a község tisztelete kizárólag a fenyítésre jogosult hatalomnak járt: „becsületadások felette együgyű, sőt csekély közönségesen minden olly hivatalbeliek eránt, akiknek nincsen pálca a kezekben.”[3]

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, látogatóinkat, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának Rét utcai részlege technikai okok miatt 2018. április 21-ig zárva tart. Nyitás 2018. április 23-án. Megértésüket ezúton is köszönjük!

A pécsi Negyvennyolcas tér elnevezése az 1848/49-es forradalom és szabadságharc pécsi centenáriumi ünnepségeinek keretében

CSALÁDI NAP

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

2018. március 15-én 14.00 – 18.00 között

a levéltár Király utcai részlegében!

(7621 Pécs, Király utca 11.)

Oldalak