Fejléces levélpapírok

Szeretettel meghívjuk és várjuk a Total Art Egyesület rendezésében - a „Baranyai Nemzetiségi Körkép” keretében - megnyílt legújabb kiállításra, a Király utca 24 – Király Galériában.

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt

a XVII. Baranya Megyei Levéltári Napra,

„A Nagy Háború emlékezete – A Dél-Dunántúl és az első világháború” című konferenciára.

A Magyar Nemzeti Levéltár felhívást hirdet a közelgő 1956-os forradalom 60. évfordulója kapcsán. Szívesen várunk minden fényképet és iratot, melyet nálunk helyeznének el a jövő generációi számára megőrzésre.

 

Posztumusz Baranya Megye Díszpolgára címet adományozott kiemelkedő levéltári és történészi munkájának, Pécs és Baranya kulturális életében betöltött tudományos szerepének elismeréseként a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése dr. Ódor Imrének, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára egykori igazgatójának.

Dr. Ódor Imre a középiskolát Zalaegerszegen végezte el, majd történelem–népművelés szakos diplomáját a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerezte 1982-ben. 1983-ban a Baranya Megyei Levéltár munkatársa lett, végigjárta a szakmai ranglétrát, és az ELTE BTK levéltár kiegészítő szak elvégzését követően igazgatóhelyettes lett. Karrierje 1993-ban fordulóponthoz érkezett, megszerezte a történelemtudomány kandidátusa címet, megkapta a főlevéltárosi szakmai besorolást, és a Baranya Megyei Levéltár igazgatója lett.

A hónap dokumentuma

Teleki Zsigmond nemzetközi hírű szőlész és borász fejléces levélpapírja[1]

Nézzük meg, hogy milyen szerepe volt a társadalmi írott interakcióban a cégjelzéssel, vagy fejléccel ellátott levélpapírnak egy-másfél évszázaddal ezelőtt. A cégjelzéses iratnak, illetve az antikváriumokban fejléces számlának nevezett dokumentumnak a legtöbb köze a reklámhoz van. A szakirodalomban nem áll rendelkezésre pontos definíció és nehéz is a meghatározás, ahogy Bernard Brochand és Jacques Lendrevie írja: „a reklám a tömörség művészete, ellenáll a pontos definícióknak.”[2] De mi is az a cégjelzéses, vagy fejléces irat? A legegyszerűbb magyarázat szerint: a fejléc a levél alaki részei közé tartozik, mely a feladó adatait tartalmazza. Ha kicsit kibontjuk ezt a megállapítást, akkor azt mondhatjuk, hogy a levél/irat felső részén, vagy szélén az iratot kibocsátó személy, gyár, üzem, intézmény nevét, működési körét, alapításának évét stb. feltüntető, nyomdai úton előállított, figyelemfelhívó jelzést tartalmazó irat.

Oldalak