Fejléces levélpapírok

Folytatódik a Total Art Egyesület szervezésében a „Baranyai Nemzetiségi Körkép”,

a Baranya megyében és Pécsett élő nemzetiségek

életét bemutató, 2015 év végéig tartó rendezvénysorozat.

 

 

A hónap dokumentuma

Iskola és háború

Szedercserje levél gyűjtés a Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziumában az első világháború idején

 

Az 1914-ben kitört Nagy Háború az iskolák mindennapi életét alapjában változtatta meg. Az iskolák vezetői, tanárai mindent elkövettek, hogy az oktatómunka minél kisebb kárt szenvedjen, emellett diákjaik számára lelki támaszt is igyekeztek nyújtani. A kor iskolájának célja a vallásos, hazáját szerető, a társadalom számára hasznos egyének nevelése volt. Hangsúlyosabban érvényesült ez az egyházi iskolákban, ahol a rendkívüli idők bőven kínáltak alkalmat a vallás-erkölcsi nevelés eszközeinek bevetésére, a hazaszeretet, felebaráti szeretet, altruizmus, közjóért való önmegtagadás, önfegyelmezés építő tulajdonságainak elmélyítésére. Ezek a jelenségek mutatkoztak a Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziumában is.

2015. június 25-től elindult a Magyar Nemzeti Levéltár megújult honlapja. Az új „Gyűjtőportál” az integrált levéltári intézményrendszernek megfelelően a megyei levéltári honlapok gyűjtőhelye lett.

A központi Magyar Nemzeti Levéltár nyitóoldalán a levéltári szolgáltatások, adatbázisok, közérdekű információk mellett válogatott országos és megyei hírek kaptak helyet. Az egyszerűen elérhető és egységes tagintézményi oldalakon a megyei intézmények saját tartalmai, elérhetőségei, hírei érhetők el. Egy közös menüpontban találhatók az álláspályázatok és a közbeszerzéssel kapcsolatos információk. Továbbra is élnek hírleveleink, melyek mellett újabbakat is indítottunk, virtuális kiállításaink száma folyamatosan bővül és tematikus blogok indítását is tervezzük. A Gyűjtőportál arculata egy modern, nyitott intézmény képét igyekszik tükrözni. Reméljük, hogy az új internetes felület a felhasználók tetszését is elnyeri és hozzájárul az eredményes tájékozódáshoz, kutatáshoz, ügyintézéshez.

Folytatódik a Total Art Egyesület szervezésében a „Baranyai Nemzetiségi Körkép”,

a Baranya megyében és Pécsett élő nemzetiségek

életét bemutató, 2015 év végéig tartó rendezvénysorozat.

A hónap dokumentuma

Zóka Péter:

Igmándy-Hegyessy Géza százados 1917 áprilisában kelt „Belohnungsantrag”[1] –ja

 

Igmándy-Hegyessy Géza (1882-1980) Magyarország két háború közötti történetének egyik meghatározó személyisége volt. Kiváló katona, a vitézi szék ügyvezető törzskapitánya, testőr-altábornagy, aki Horthy legbelsőbb köréhez tartozott mint annak személyes tanácsadója és bizalmasa. Jelen írásnak nem pusztán az első világégés szomorú mementója ad aktualitást, hanem egyben az ő személye is. Két évvel ezelőtt ugyanis Szigetváron rendeztek életútját fókuszba állító konferenciát. Az elhangzott előadások között azonban egy sem volt, amely Hegyessy Géza első világháborús szerepvállalását tárgyalta volna. Noha nyilvánvaló, hogy későbbi hírnevét és dicsőségét a nagy háború legvéresebb küzdelmeiben alapozta meg, ezért véleményem szerint semmiképpen sem szabad elsiklani katonai karrierjének e korai szakasza fölött. Minden altábornagy volt ugyanis fiatalabb korában főhadnagy, illetve százados is, és nincs ez másként az ő esetében sem.

Oldalak