Fejléces levélpapírok

Hónap dokumentuma: Igmándy-Hegyessy Géza százados 1917 áprilisában kelt...

Zóka Péter:

Igmándy-Hegyessy Géza százados 1917 áprilisában kelt „Belohnungsantrag”[1] –ja

 

Igmándy-Hegyessy Géza (1882-1980) Magyarország két háború közötti történetének egyik meghatározó személyisége volt. Kiváló katona, a vitézi szék ügyvezető törzskapitánya, testőr-altábornagy, aki Horthy legbelsőbb köréhez tartozott mint annak személyes tanácsadója és bizalmasa. Jelen írásnak nem pusztán az első világégés szomorú mementója ad aktualitást, hanem egyben az ő személye is. Két évvel ezelőtt ugyanis Szigetváron rendeztek életútját fókuszba állító konferenciát. Az elhangzott előadások között azonban egy sem volt, amely Hegyessy Géza első világháborús szerepvállalását tárgyalta volna. Noha nyilvánvaló, hogy későbbi hírnevét és dicsőségét a nagy háború legvéresebb küzdelmeiben alapozta meg, ezért véleményem szerint semmiképpen sem szabad elsiklani katonai karrierjének e korai szakasza fölött. Minden altábornagy volt ugyanis fiatalabb korában főhadnagy, illetve százados is, és nincs ez másként az ő esetében sem.

Dr. Ódor Imre (1959–2015)

 

2015. április 5-én, húsvét vasárnap megdöbbentő hír érkezett Pécsre Kehidából: tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt dr. Ódor Imre, az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója, főlevéltárosa, a történelemtudomány kandidátusa.

Dr. Ódor Imre 1959. április 27-én született Zalaszentgróton. Gyermekkorát és ifjúságát Zala vármegye középkori nemesi közgyűléseinek székhelyén, a reformkorban a haza bölcsének, Deák Ferencnek lakóhelyén, Kehidán (ma Kehidakustány) töltötte. Középiskolai tanulmányait a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnáziumban végezte (1973–1977). Ezt követően a Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-népművelés szakára nyert felvételt. Ódor Imre a főiskola egyik legkiválóbb hallgatója volt, dolgozataival több történelem OTDK-díjat is nyert.  Szombathelyen 1982-ben szerezte meg diplomáját.

Hónap dokumentuma: A Pécsi Püspöki Líceum a forradalom kezdetén

A Pécsi Püspöki Líceum a forradalom kezdetén

1848. március 20. - május 31.

Az eseményeket a líceumi ifjúság nemzetőrséghez való csatlakozásától az iskolai év bezárásáig követtem figyelemmel, melyhez elsődleges forrásként a levéltárunkban található kézírásos tanodai jegyzőkönyvek kivonatait, illetve a diákok adatait, tanulmányi eredményeit tartalmazó értesítvényeket, illetve a nyomtatott érdemsorozatot használtam fel.

Forrás: MNL BaML VIII. 2.a. Tanodai ülés jegyzőkönyve 1848. március 20.

                                             CSALÁDI NAP

                                              A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

                                              BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN!

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

 2015. március 15-én (vasárnap) 14.00 – 18.00 között

a levéltár Rét utcai részlegében!

(Pécs, Rét utca 9.)

A hónap dokumentuma

Így nézett ki a Nick söröző

Megemlékezés egy évforduló kapcsán

A pécsi belváros egyik nevezetességét, az üvegtetővel fedett Nick udvart 2013. júniusában újra átadták a nagyközönségnek, idén pedig évfordulóhoz érkeztünk, hiszen 120 éve, hogy megnyitotta kapuit ezen a helyen az udvar, vagy inkább passzázs későbbi névadója, a közkedvelt Nick söröző.

Az MNL Baranya Megyei Levéltárában megtalálható a söröző alaprajza és bejárati homlokzat-rajza, melyet érdemesnek tartunk a bemutatásra. Ennek, valamint az évfordulónak a kapcsán egy kis megemlékezésre invitáljuk a kedves olvasót.

Oldalak