Fejléces levélpapírok

2017. június 8-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata "A 110 éves Pécsi Városháza" című emlékkonferenciáján az MNL Baranya Megyei Levéltára számos jelenlegi és nyugalmazott dolgozója adott elő helytörténeti vonatkozású témákban. A részletes program letölthető innen (pdf-formátumban).

A rendezvény képeit Pálmai Miklós kollégánk készítette:

 

2017. május 31-én új, időszaki kiállítás nyitotta meg kapuit a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályának Szepesy utcai épületében "Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből" címmel. A kiállításon a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és Baranya Megyei Levéltára válogatott dokumentumai is bemutatásra kerültek. A kiállítás 2018. március 31-ig megtekinthető, előzetes bejelentkezéssel vagy a Történeti Gyűjtemények Osztálya idegenvezetési rendje szerint.

A kiállításmegnyitón készült képek a PTE EKT TGYO honlapjáról származnak:

A kiállításmegnyitón készült videófelvételt az UNIV TV készítette. A felvétel megtekinthető a következő linken: (https://www.youtube.com/watch?v=lSsB5adsKCM&feature=youtu.be)

A hónap dokumentuma: Hogyan ünnepelték az evangélikusok a reformáció...

Hogyan ünnepelték az evangélikusok a reformáció 400. évfordulóját 1917-ben Baranya megyében

 

Luther Márton 1517. október 31-én küldte el levélben egyházi feletteseinek 95 hittételét. A legfontosabb elvei között szerepelt, hogy „az ember egyedül csak a hit által üdvözül”. Ezt a napot tekintjük a reformáció kezdetének. A reformáció azt jelenti: visszatérés Istenhez.

1917-ben, a reformáció 400. évfordulóján, a „Nagy Háború” idején különösen szükség volt a hitre. A háború megpróbáltatásai azonban nem kedveztek az ünneplésnek. Az evangélikusok ennek ellenére megemlékeztek a jeles évfordulóról, és az országban több helyen maradandó emléket állítottak a tiszteletére.

A baranyai evangélikusok nem szerveztek központi ünnepséget, az egyes egyházközségek külön-külön emlékeztek meg a reformáció 400. évfordulójáról.

A Pécsi Evangélikus Egyházközség szerdán, 1917. október 31-én tartott ünnepélyes istentiszteletet és díszközgyűlést, illetve vasárnap, november 4-én vallásos estélyt. A szerdai ünnepi istentiszteletekre a munkahelyek magától értetően elengedték az evangélikus vallású dolgozókat. 

Az Utazás Wittenbergbe online vetélkedő első, megyei fordulójának győztese a komlói Nagy László Gimnázium csapata, a "Re-formáció" lett.

A csapat továbbjutott az országos középdöntőbe!

A csapat tagjai:

Kispál Bence 11.b
Lovász Zsolt 11.b
Scherdán Arnold 11.a
Litvai Attila 11.a
Felkészítő tanár: Vargha Zoltán

Nekik ezúton is gratulálunk!

A nyertes kisfilm megtekinthető/letölthető itt.

A díjátadón készült fényképek megtekinthetők a fotógalériánkban.

A röplap propaganda szerepe a mecseki szénbányáknál 1954 és 1957 között

a Babics András[1] történész irathagyatékát képező bányászattörténeti dokumentumokon keresztül

 

„A vas és acél országa”[2] – rövid gazdaságpolitikai áttekintés Magyarország 1946 és 1953 közötti időszakából

A második világháború után az ország gazdasága romokban hevert. A háborús pusztításokon kívül ebben fontos szerepe volt a németeknek és az oroszoknak egyaránt, akik kíméletlenül kifosztották az országot. Ezenkívül az országra nehezedett 1946-ig több, mint 1 millió szovjet katona élelmezésének és elszállásolásának a terhe. A fegyverszüneti egyezmény által előírt jóvátétel megfizetése pedig tovább rontotta a borzalmas gazdasági helyzetet, amely 1946 tavaszán hiperinflációt eredményezett. Két intézkedés mentette meg az országot ebből a helyzetből, egyrészt az USA visszaszolgáltatta az MNB aranykészletét, amelyet 1944-ben a nácik Németországba vittek, másrészt az augusztusi pénzreform, amely Magyarország fizetőeszközévé a pengő helyett a forintot tette. Az ideiglenes kormány és az azt novemberben felváltó koalíciós kormány tevékenységének köszönhetően a helyzet stabilizálódott, ugyanakkor – a koalícióban részt vevő, a szovjet hatalom erőteljes támogatását élvező Magyar Kommunista Párt (MKP)[3] révén – megkezdődött a gazdaság szovjet minta alapján történő átalakítása. 1946 júliusában államosították a szénbányákat, majd sorra a legnagyobb ipari vállalatokat, bankokat, 1948 márciusában a 100 főnél nagyobb vállalkozásokat és végül 1949 végén a 10 főnél több embert alkalmazók is sorra kerültek. Az újjáépítési célból 1947-ben megkezdett hároméves terv e fenti és más további intézkedések hatására látszólag pozitív eredményre vezetett, hiszen 1949-re az egy főre jutó ipari termelés elérte a haború előtti szint 123%-át, és szerény javulás állt be a városi népesség életszínvonalában is, ezért a Magyar Dolgozók Pártja (MDP)[4] már ebben az évben a program befejezése mellett döntött.[5]

Oldalak