Fejléces levélpapírok

A hónap dokumentuma: A Fiume (Petőfi) utcai Elemi Népiskola építési...

A Fiume (Petőfi) utcai Elemi Népiskola építési dokumentumai (1928–1931)

 

Pécs oktatástörténetében kiemelkedő szerepet játszott Szieberth Róbert elemi népiskolai felügyelő-igazgató. Kezdeményezésére kevesebb, mint tíz év leforgása alatt öt új elemi iskolát alapított a város. Munkásságára visszatekintve a következőket mondta egyik interjújában: „1914-ben öt épületben, ötven tanteremben ugyanannyi tanító 3910 tanulót oktatott, ma pedig tíz iskolaépületben, 102 tanteremben folyik a tanítás, amit 104 tanerő végez.”[1] Szieberth Róbert nevéhez köthető a Gyárvárosi (1924), az Istenkúti (1926), a Bártfa utcai (1929), a Megyeri-Kertvárosi (1931) és a Fiume utcai (1931) Elemi Népiskolák alapítása. Mivel az új iskolák a város különböző peremterületein helyezkedtek el, és diákjaik zömmel a munkáscsaládokból kerültek ki, joggal érdemelte ki, a „szegények iskolaépítője” megnevezést.

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Lipszky János huszártiszt, térképész születésének 250. évfordulója alkalmából konferenciával egybekötött emlékkiállítást rendezett.

A megjelenteket Kult László főlevéltáros, az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója köszöntötte, a kiállítást dr. Reisz T. Csaba főlevéltáros, az MNL Országos Levéltára címzetes főigazgatója nyitotta meg.  A konferencia előadói: dr. Reisz T. Csaba, dr. Pászti László, az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának osztályvezetője, Bősz Attila levéltáros (MNL Baranya Megyei Levéltára) és Kirics Márta főrestaurátor (MNL Baranya Megyei Levéltára) voltak. A rendezvényen készült fotókat - amelyeket dr. Reisz T. Csaba és Vargháné Szántó Ágnes készített - az alábbi linken tekintheti meg.

A hónap dokumentuma: „Nyilj meg előttem múltúnknak dicső története!”...

„Nyilj meg előttem múltúnknak dicső története!”[1]

Faluhelyi Ferenc beszédei

 

Faluhelyi Ferenc (Nagyvárad, 1886. október 29. – Pécs, 1944. december 24.) gyermekként került Pécsre, gimnáziumi tanulmányait a Ciszterci Rend Főgimnáziumában végezte (1897/98–1904/05), egyetemi éveit Pécsett és Budapesten töltötte. 1911-ben a budapesti Tudományegyetemen avatták jogtudományi doktorrá. A Nagykanizsai Királyi Járásbíróságon helyezkedett el joggyakornokként,[2] majd Győrben törvényszéki jegyzőként, később ügyészségi megbízottként dolgozott, 30 éves korában ügyvédi-bírói oklevelet szerzett.[3] 1914-ben Budapesten államtudományi doktorrá avatták, és Zichy Gyula pécsi megyés püspök a Püspöki Joglyceum politika, magyar közjog, nemzetközi jog, és jogbölcselet nyilvános rendkívüli tanárává nevezte ki. 1921-ben nemzetközi jogból egyetemi magántanári képesítést szerzett, 1922-től pedig az Erzsébet Tudományegyetemen a nemzetközi jog rendes tanára lett.[4] Többek között mozgalmak aktív résztvevőjeként, társulatok, egyesületek alapítójaként és tagjaként,[5] továbbá oktatóként számos beszédet és előadást tartott pályája során, amelyek közül néhánynak a kézirata fennmaradt az MNL Baranya Megyei Levéltárában őrzött hagyatékában (XIV.20).

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

tisztelettel meghívja Önt

Lipszky János huszártiszt, térképész születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás

konferenciával egybekötött megnyitójára 2016. november 25-én (pénteken) 1100-ra a Rét utcai kutatótermébe.

A Függetlenség, Szabadság! c. országos online filmes vetélkedő győztes csapatai:


1. helyezett: Misley Emese csapat, Megyasszó
2. helyezett: Kékmadarak csapat, Veszprém
3. helyezett Niké csapat, Pécs (Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnázium)

Ezúton is gratulálunk a harmadik helyezett pécsi csapatnak!

Kisfilmjük az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=_toZCSs013U

A pécsi Bevárosi Általános Iskola hetedikes tanulói is részt vettek a versenyen.

Kisfilmjük, melynek címe: Álom, Valóság, Hit pedig az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=UBgSdh5EXwM

 

A díjátadó rendezvény megtekinthető az alábbi linken:

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_fuggetlenseg_szabadsag_1956_orszagos_vetelkedo_dijatado_rendezvenye

Oldalak