Fejléces levélpapírok

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára már hagyományosan részt vesz a  Múzeumok Éjszakája című országos rendezvénysorozaton. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki szeretne bepillantást nyerni levéltárunk kincseibe.

Helyszín: MNL Baranya Megyei Levéltára Rét utcai részleg (7623 Pécs, Rét u. 9.)

Időpont: 2017. június 24. (szombat) 18.00-tól 22.00-ig

Jelentés az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottjának munkájáról

1952. január 1-től 1952. november 1-ig

 

Az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottja, Zákányi József 1952. november 10-én írta meg jelentését a Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának, amelyben összefoglalja az 1952. év első tíz hónapjára vonatkozó munkáját. A jelentés egy példányát megküldte az MDP Baranya Megyei Bizottságának is. A kutatók, történészek számára a dokumentum igen hasznos forrás lehet – amelyet természetesen forráskritikával kell kezelnünk – hiszen számos adat, információ szerepel benne Baranya egyházi életére vonatkozóan.

Az egyházügyi megbízott munkáját három kérdés köré építette fel: az egyházakkal kötött „megegyezés” betartása és betartatása; a klerikális reakció tevékenységének korlátozása és visszaszorítása; a munkamódszer állandó javítása. Az említett „megegyezés”[1] értelmében az egyházaknak kötelességük volt a kormány által hozott határozatokat támogatniuk, továbbá kötelességük volt a szertartásaikat, istentiszteleteiket úgy szabályozni, hogy azok az állami feladatokat, a termelést ne akadályozzák. Mindezek ellenőrzése az egyházügyi megbízott egyik fontos feladata volt. A jelentés szerint munkáját elsősorban a megyei és járási pártszervezetek, másodsorban a megyei és járási tanácsok és a tömegszervezetek segítették.

2017. június 8-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata "A 110 éves Pécsi Városháza" című emlékkonferenciáján az MNL Baranya Megyei Levéltára számos jelenlegi és nyugalmazott dolgozója adott elő helytörténeti vonatkozású témákban. A részletes program letölthető innen (pdf-formátumban).

A rendezvény képeit Pálmai Miklós kollégánk készítette:

 

2017. május 31-én új, időszaki kiállítás nyitotta meg kapuit a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályának Szepesy utcai épületében "Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből" címmel. A kiállításon a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és Baranya Megyei Levéltára válogatott dokumentumai is bemutatásra kerültek. A kiállítás 2018. március 31-ig megtekinthető, előzetes bejelentkezéssel vagy a Történeti Gyűjtemények Osztálya idegenvezetési rendje szerint.

A kiállításmegnyitón készült képek a PTE EKT TGYO honlapjáról származnak:

A kiállításmegnyitón készült videófelvételt az UNIV TV készítette. A felvétel megtekinthető a következő linken: (https://www.youtube.com/watch?v=lSsB5adsKCM&feature=youtu.be)

Hónap dokumentuma: Hogyan ünnepelték az evangélikusok a reformáció...

Hogyan ünnepelték az evangélikusok a reformáció 400. évfordulóját 1917-ben Baranya megyében

 

Luther Márton 1517. október 31-én küldte el levélben egyházi feletteseinek 95 hittételét. A legfontosabb elvei között szerepelt, hogy „az ember egyedül csak a hit által üdvözül”. Ezt a napot tekintjük a reformáció kezdetének. A reformáció azt jelenti: visszatérés Istenhez.

1917-ben, a reformáció 400. évfordulóján, a „Nagy Háború” idején különösen szükség volt a hitre. A háború megpróbáltatásai azonban nem kedveztek az ünneplésnek. Az evangélikusok ennek ellenére megemlékeztek a jeles évfordulóról, és az országban több helyen maradandó emléket állítottak a tiszteletére.

A baranyai evangélikusok nem szerveztek központi ünnepséget, az egyes egyházközségek külön-külön emlékeztek meg a reformáció 400. évfordulójáról.

A Pécsi Evangélikus Egyházközség szerdán, 1917. október 31-én tartott ünnepélyes istentiszteletet és díszközgyűlést, illetve vasárnap, november 4-én vallásos estélyt. A szerdai ünnepi istentiszteletekre a munkahelyek magától értetően elengedték az evangélikus vallású dolgozókat. 

Oldalak