Fejléces levélpapírok

„Utazás Wittenbergbe”

levéltár-pedagógiai foglalkozások és országos verseny

CSALÁDI NAP

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN!

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

 2016. március 15-én (kedden) 14.00 – 18.00 között

a levéltár Rét utcai részlegében!

(Pécs, Rét utca 9.)

 

A hónap dokumentuma

„A tisztek háborúja”

– Hegyessy Géza százados levele az orosz hadszíntérről[1]

 

Hegyessy Géza, a pécsi 52. gyalogezred századosaként a szerbiai harcokban szerzett kétszeri sebesüléséből felépülve,[2] 1915. június végétől 1916. február 11-ig immár tényleges harctéri szolgálat keretében a 3. tábori század parancsnokaként vett részt az orosz fronton zajló elkeseredett küzdelmekben.[3] A hosszú, Strypa menti állásharcokban, a Szeretig tartó üldözési harcokban, majd a visszavonulási hadműveletekben. Ennek az időszaknak a Hegyessy Géza nevével kapcsolatba hozható legnagyobb teljesítménye az orosz front áttörését eredményező zadarowi ütközet volt, valamint Bucsacs bevétele.

Az 52-eseket, mint kiváló támadóezredet 1915. július 13-án szállították Zadarowhoz, ahol átkelve a Zlota-Lipán, megkezdték az előrenyomulást Bucsacs irányába. A front tényleges áttörésére 1915. augusztus 27-én került sor, és a hadműveletekben játszott döntő szerepe miatt mindenképpen meg kell említeni jákfai Gömbös János hadnagy nevét is, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett Bukovina és Galícia felszabadításában.[4] 

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár

Baranya Megyei Levéltára részlegeinek

kutatótermei, kutatószolgálatai

valamint ügyfélszolgálatai

2016. március 5-én (szombaton)

zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

A hónap dokumentuma

A Dunántúl napilap kolportázs kérelme

Bepillantás az utcai lapterjesztés első világháború alatti történetébe

A 19 - 20. század fordulójára a magyar sajtó üzleti alapokra helyeződő, tömegigényeket kielégítő hatalommá vált, melynek létérdeke volt, hogy minél szélesebb olvasóközönséghez eljusson. Habsburg Ferenc Ferdinánd főherceg, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse és neje Chotek Zsófia szarajevói meggyilkolását követő eseménylánc ezt a modern sajtót új kihívások elé állította. Sorban láttak napvilágot a rendkívüli eseményeket követő rendkívüli számok. A hírlapkiadó vállalatok, hogy minél több olvasóhoz eljuttassák lapjukat, az előfizetőkön, megrendelőkön túl az utca emberét is meg akarták szólítani. Ennek eszköze volt a kolportázs, az utcai terjesztés „intézménye”, mely korántsem volt ismeretlen fogalom, ekkor már több évtizedes múltra tekintett vissza.

Oldalak