Fejléces levélpapírok

A hónap dokumentuma: Soós altábornagy, a déli végek vezérlő tábornokának szózata...

Soós altábornagy, a déli végek vezérlő tábornokának szózata a néphez

95 éve szabadult fel Pécs városa a szerb megszállás alól

A pécsi polgárok közül bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy a rendszerváltás táján milyen viták előzték meg annak eldöntését Pécsett, melyik napot tegyék meg a város napjának. Végül szeptember 1. mellett döntött a közgyűlés, mivel ezzel a dátummal küldte meg V. Orbán pápa 1367-ben a pécsi egyetem alapítását engedélyező oklevelét. Egy másik nap is szóba került, mégpedig augusztus 21.  A szerb uralom alól 1921-ben ezen a napon szabadult fel Pécs szabad királyi város, miképpen Baranya vármegye nagy része is (leszámítva a baranyavári járást, amely csak 1941-ben került vissza a Magyar Királyság birtokába a szomszédos Bácskával, illetőleg a Muravidékkel együtt). De például Baja, sőt Újszeged is hasonló módon ünnepelhetett a Szent István király ünnepét követő napokon 1921-ben, hiszen ott is akkor szűnt meg a megszállás.

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai

2016. augusztus 22-től a korábban megszokott nyitvatartás szerint várják Önöket!

A hónap dokumentuma: "A Pécsvárosi és Baranyamegyei közlevéltárak iratfelvonó...

 

"A Pécsvárosi és Baranyamegyei közlevéltárak iratfelvonó szerkezetének leirása",

avagy az újító mozgalom a pécsi levéltárakban 1951-1952

 

Előzmények, az újító mozgalom kezdetei (1948-1951)

            A korabeli szocialista gazdaságpolitika által bevezetett gazdasági reform célja az volt, hogy a háború viszontagságai között elpusztult és hadizsákmányként, illetve részben jóvátétel miatt kifosztott üzemekben radikálisan visszaesett termelést fokozza, és minél előbb kialakítsa – államosítások, majd a földreformot követő erőszakos kollektivizálás révén – a szocialista tulajdonviszonyokat. Szintén cél volt a tervszerű gazdálkodás bevezetése, az egyének és vállalati kollektívák anyagi ösztönzése. Ezen okokból központilag gondolták ki és rendelték el a szocialista munkaverseny, a Sztahanov- és újító mozgalom elindítását.[1]

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai

2016. augusztus 8. és 19. között zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

Oldalak