Fejléces levélpapírok

Felhívjuk tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai 2016. május 11-én (szerdán) 11.00-től 16.00 óráig technikai okok miatt zárva tartanak. Megértésüket köszönjük!

Elhunyt Márfi Árpád (Pécs, 1953. szeptember 15. – Pécs, 2016. április 21.), levéltárunk munkatársa

A hónap dokumentuma

Lipszky János Magyarország-térképe az MNL Baranya Megyei Levéltárában

 

Ismét évfordulót ünneplünk, bár a közvélemény előtt talán kevésbé ismert személyét. 250 évvel ezelőtt született Lipszky János császári huszár ezredes, aki nagy munkával megalkotta kora egyik legpontosabb térképművét, a Mappa Generalis Regni Hungariae-t, vagyis a „Magyar Királyság általános mappáját”. Ennek egyik 1806-ban, rézmetszéssel készült példánya ma levéltárunk Rét utcai részlegének kutatótermét díszíti.

Lipszky János 1766. április 10-én született a Trencsén megyei Szedlicsnán, valószínűleg Csehországi eredetű evangélikus családban. Iskoláit Losoncon, Trencsénben és a híres pozsonyi evangélikus gimnáziumban végezte, ahol modern oktatási rendszer uralkodott nagy hangsúlyt helyezve a földrajz, a történelem és a természettudományok tanítására. Tanulmányai befejeztével a gimnázium igazgatójának javaslatára katonai pályára lépett. 1784-ben Graeven altábornagy felvette huszárezredébe, majd a katonai térképészetre vezényelte. Részt vett a II. József féle kataszteri felmérés munkálataiban is, majd 1787-1789 között a török elleni háborúban teljesített szolgálatot. Vitéz magatartásáért ekkor már alhadnaggyá léptették elő, majd később br. Vécsey Siegbert, az új ezredtulajdonos közbenjárására főhadnagyi rangot kapott.

„Utazás Wittenbergbe”

levéltár-pedagógiai foglalkozások és országos verseny

Oldalak