Kiadvány értékesítés

Nyomtatóbarát változatSend by email

LELTÁROZÁSI MUNKÁLATOK MIATT A KIADVÁNYÉRTÉKESÍTÉS JANUÁR 2-IG SZÜNETEL!

MEGÉRTÉSÜKET EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK!

A kiadványaink a 7621 Pécs, Király utca 11. szám alatti részlegünkben megvásárolhatóak.

További információ és megrendelés:

Kovács Nemes Imréné
Tel: +36 72/518-686
Email: kovacsne.nemes.erika@mnl.gov.hu

Megvásárolható kiadványok

Kiadvány megnevezése Ár (Ft.)
Évkönyvek
   
Baranyai Helytörténetírás 1979  Szerk.: Szita László. Pécs, 1979. 552 o. 210
Baranyai Helytörténetírás 1980  Szerk.: Szita László. Pécs, 1981. 580 o. 263
Baranyai Helytörténetírás 1981  Szerk.: Szita László. Pécs, 1982. 552 o. 263
Baranyai Helytörténetírás 1982  Szerk.: Szita László. Pécs, 1983. 627 o. 263
Baranyai Helytörténetírás 1983/1984  Szerk.: Szita László. Pécs, 1985. 615 o. 263
Baranyai Helytörténetírás 1985/1986  Szerk.: Szita László. Pécs, 1986. 783 o. 368
Baranyai Helytörténetírás 1987/1988  Szerk.: Szita László. Pécs, 1988. 555 o. 420
Baranyai Helytörténetírás 1989  Szerk.: Szita László. Pécs, 1989. 690 o. 420
   
Baranyai Történelmi Közlemények 1., Gróf Batthyányi Kázmér (1807-1854) emlékezete Sorozatszerk.: Dr. Ódor Imre, Pécs, 2006. 206.o. 2625
Baranyai Történelmi Közlemények 5., Uradalmak térben és időben Sorozatszerk.: Dr. Ódor Imre, Pécs, 2013. 427.o. 3200
   
Tanulmányok és források Baranya  megye történetéből
   
1. Hernádi László Mihály: A Baranyai Helytörténetírás (1968-1993) és a Baranyai Történetírás (1990-1993) repertóriuma Pécs, 1995. 110.o. 315
4. Pécs-Baranya 1848-1849-ben (Kiállítás ismertető) Pécs, 1998.  36.o. 210
5. Füzes Miklós: Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1938-1944.  Pécs, 2000.  297.o. 1875
6. T. Mérey Klára: Baranya megye utjai és utmenti települései a 19. sz. elején Pécs, 2000. 164.o. 1575
8. Füzes Miklós: Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1923-1938. Pécs, 2001.  323.o. 2100
9. Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1945-1950. Pécs, 2002. 213. o. 1575
10. Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1950-1990. Pécs, 2003. 278.o. 2100
11. Dokumentumok a pécsi cigányság történetéből 1959-1990. Pécs, 2003. 178.o. 1875
12. T. Mérey Klára: Baranya megye települései az első katonai felmérés idején Pécs, 2004. 149.o. 1575
13. Dokumentumok a baranyai cigányság történetéből Pécs, 2005. 263.o. 1875
14. Dokumentumok gróf Batthyány Kázmér közéleti tevékenységéről, Pécs, 2007. 240.o. 2400
15. Források Pécs város polgárosodásáról (1867-1921), Pécs, 2010. 428.o. 3000
   
Különnyomatok a Baranyai Helytörténetírás 1974-1975 c. kötetből
   
Tímár György: 16. századi rovásadó összeírások a mai Baranya megye területéről 105
Szita László: Baranya népeinek pusztulása a 18. század elején 105
Kovách Zoltán: Bél Mátyás Janus Pannoniusról 105
Galambos Ferenc: A pécsváradi apátsági uradalom községeinek iskolái 1775-ig 105
Baranyai Aurél: Két öreg gyógyszertár Pécsett 1696-1926 105
Szilágyi Erzsébet: Adatok Mátyás Flórián életéhez, nyelvészeti és történetírói tevékenységéhez 105
Kiss Géza: A reformkori Pécs ábrázolása a korabeli irodalomban 105
Kardhordó Kálmán: Adatok a "Bóly és Sellye földes uradalom" reformkori történetéhez 105
Petrovich Ede: Baranya megye népoktatása a reform korban (1810-1848) 105
Sándor László: Klivényi Jakab (Források életére és irodalmi munkásságára) 105
Kopasz Gábor: Az 1929-1933. évi világgazdasági válság hatása a Dél-Dunántúlon 105
Bezerédy Győző: Dunaszekcső felszabadulása és a demokratikus átalakulás kezdetei 105
   
Különnyomatok a Baranyai Helytörténetírás 1977 c. kötetből
   
Taba István: Baranya megye egészségügyi viszonya II. József idején (1786) 105
Móró Mária Anna: Olvasóegyletek és népkönyvtárak Baranyában 1914-ig 105
Füzi János: Néhány észrevétel a baranyai nemzetiségi községek szegényparaszti népességének … 105
Eperjessy Géza: A pécsi kézműipar 105
Erdődi Gyula: Válogatott levéltári források a pécsi céhek válságának időszakából 1848-1872 105
Madas József: Pécs belvárosának utcanevei 105
Kovács András: A Porges-féle magán kereskedelmi középtanoda 105
   
Különnyomatok a Baranyai Helytörténetírás 1979 c. kötetből
   
Vargha Dezső: Adatok a Pécsi Dalárda történetéhez 105
Sándor László: A Szózat olaszul 105
Horváth Veronika: Fejezetek a Janus Pannonius Irodalmi Társaság történetéből 105
Erdődi Gyula: Adatok Fehér Sándor életéhez 105
Huber Kálmánné: A Pannonia folyóirat története 105
Tegzes Ferenc: Válogatott dokumentumok a pécsi munkásoktatás történetéhez 1916-1921 105
Móró Mária Anna: Pécs város és a pécsi püspöki jolíceum pénzügyi kapcsolata a századfordulón 105
Bezerédy Győző: Adatok Pécs első kőszínházának építéséhez, a színház épületéhez 105
Szita László: Adatok a baranyai nemzetiségek kulturális törekvéseihez a 19. század második felében 105
   
Baranyai Levéltári Füzetek  
   
21. Babics András: A 18. századi úrbéli viszonyok a dárdai uradalomban 105
22. Móró Mária Anna: Baranya vármegye 1815 és 1842/44. évi malomösszeírásai I. rész 105
28. Szita László: Horvát (sokac), magyar, német parasztok agrárszocialista mozgalma Baranyában 1897-98-ban. 105
29. Tegzes Ferenc: Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870-1899). 105
34. Tímár György. A pécsi provizorátus faluösszeírásainak a török időkre vonatkozó feljegyzései (1695, 1696) 105
35. Móró Mária Anna: Baranya vármegye 1815.és 1842/44. évi malomösszeírásai II. rész 105
36. Tegzes Ferenc: Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának megalakulása és működésének kezdetei a dualizmus időszakában. 105
37. Erdődi Gyula: Az iparoktatás története Baranyában 1872-1900 között 105
38. Szüts Emil: Adatok a megszállt Baranya-Pécs közigazgatásának helyzetéhez és a visszacsatolás katonai és politikai előkészítéséről (1918-1920) 105
40. Márfi Attila: Adatok a lapisi római kori őrtorony történetéhez levéltári források alapján 105
41. Bezerédy Győző: A városkép és városszerkezet alakulása Pécsett 105
42. Babics András: Berks M. Péter az első pécsi bányakapitány és a mecseki szénmedence bányászatának kezdete 105
43. Borsy Károly: Szodói Nagy Benjamin pécsi nyomdász szabad sajtós tevékenységének megtorlása 1849-ben 105
44. Vargha Dezső: Pécs thj. város szociálpolitikai tevékenysége 1929-1935 105
46. Gorjánác Rádojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában II. rész 105
49. Cseresnyés Ferenc: A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítő tevékenysége Baranyában (1947-1948). 105
50. Hoffmann Ottó: Mohács földrajzi nevei 105
52. Dénes Béla: A baranyai-pécsi munkásmozgalom története az első világháború idején (1914-1918) 105
54. Szita László:  A baranyai-pécsi munkásmozgalom története az ellenforradalom hatalomra jutása és az ideiglenes stabilizáció idején (1921-1929) 105
60. Cseresnyés Ferenc: A közmunka szabályozásának főbb állomásai Baranyában a 19. század második felében 105
64. Vargha Dezső: Pécs thj. város szociálpolitikai tevékenysége (1936-1944) 105
66. Móró Mária Anna: A pécsi malmok 1818. évi felmérése 105
79. Ódor Imre: Baranya nemesi társadalma a francia háborúk korában 105
84. Vargha Dezső: Vizsgálatok Pécs thj. város gazdálkodásáról és tisztviselőinek, alkalmazottainak helyzetéről (1929-1944) 105
88. Móró Mária Anna: Baranya vármegye malmai 1785/86-ban 105
93. Horváth Csaba: A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükröződése Baranyában (1935-1937) 105
96. Cseresnyés Ferenc: Az 1947-48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma 105
98. Rajczi Péter: Újsághír Magyarországról egy XVI. századbeli nyomtatványban 105
99. Béli Gábor: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában a török kiűzése után (1693-1703) 105
100. Móró Mária Anna: Pécs város polgárai (1697-1707) 105
103. Ódor Imre: A magyar nemesi felkelés a kései feudalizmus korában 105
104. Bernics Ferenc: Pécs város elemi népoktatása a neoabszolutizmus korában 105
105. Tegzes Ferenc: Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának "különleges alakulatai" a dualizmus időszakában (I.rész) 105
107. Vonyó József: Ideológiai elemek a NEP Országos Központjának kiadványaiban 105
110. Sarosácz György: Földesúr, robot, jobbágyterhek, jobbágysorsok a Pécs környéki bosnyákoknál 105
118. Kiss Z. Géza: Úriszéki adalékok a vajszlói uradalom jobbágyainak mindennapjaihoz 105
125. Vonyó József: Dokumentumok a "Nemzeti Egység Pártja" Baranya megyei megszervezéséhez és működéséhez 105
126. Vargha Dezső: Pécs thj. város szegénysegélyezési tevékenysége a Dunántúl című napilap tükrében 1929-1944. 105
130. Erdősi Ferenc: Baranya megye XIX. század végi helyiérdekű vasútjai 105
132. Tegzes Ferenc: Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának "különleges alakulatai"  (II. rész) 105
137. Kovács Emil: A baranyai református egyházmegye templomainak hangszerei (1983-ban) 105
139. Koszta László: A pécsi káptalan kiadatlan oklevelei 105
140. Szita László: "A század legkeményebb, legvéresebb csatája". Dokumentumok a szalánkeméni csata történetéhez (1691.augusztus 5-31.) 105
141. Ódor Imre: Nemesi társadalom a török hódoltság utáni Baranyában 105
142. Szili Ferenc: Hat somogyi középbirtok gazdálkodása a reformkorban 105
143. Kiss Z. Géza: A Dráva-völgy magyar-horvát etnikai csoportjai egy társadalomtörténész szemével (1664-1849) 105
144. Sarosácz György: Fejezetek a Pécs környéki bosnyákok (horvátok) szántóföldi és kertgazdálkodásáról 105
145. Márfi Attila: A baranyai szerbek földművelő szövetkezeteinek történetéhez 105
146. Nagy Imre Gábor: Névmagyarosítási törekvések a dualizmus kori Pécsett és Baranyában 1867-1895 105
147. Király István: A dél-dunántúli nemzetiségek állattenyésztése 105
148. Solymár Imre: Gazdaságcentrikus értékrend, gazdasági magatartás. Adalékok a dél-dunántúli németek mentalitástörténetéhez 105
149. Rozs András: A népinémet mozgalom erősödése az Anschlusst követően a Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki bányatelepein 105
150. Gerhard Seewann: A magyarországi németek fejlődése. A nyelv és a tradíciók megőrzésének lehetőségei 105
151. Gerhard Seewann: Razvoj Nijemaca u Mađarskoj mogućnosti sačuvanja jezika i tradicije 105
152. Tilkovszky Loránt: Nemzetiségpolitika Magyarországon 1918/1919 - 1944/1945. 105
153. Koszta László: A Pécsi Káptalan kiadatlan oklevelei (1325-1339) 105
154. Szita László: Bécsi haditudósítások az 1687. évi török elleni hadjáratról (1687. május-november) 105
155. Dobos Gyula: "Emelt fővel". Élet- és pályakép Perczel Miklósról 105
156. Vonyó József: Adatok és dokumentumok két parlamenti választásról (Mohács, 1935. és 1939.) 105
157. Tegzes Ferenc: Pecséthasználat a magyar közigazgatásban az antant szerb megszállás alatti Baranyában 1918-1921  I. rész 105
159. Kapronczay József: A népesség változásai a baranyai Zselicben 105
160. Bán Péter: Baranya vármegye etnikai és vallási képének alakulása a Mária Terézia - kori úrbérrendezést követően 105
161. Sarosácz György: A Pécs környéki bosnyákok (horvátok) állattartása 105
163. Márfi Attila: Német és magyar teátristák Pécsett a reformkorban 105
165. Solymár Imre-Szőts Zoltán: Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához III.rész 105
166. Kiss Z. Géza: Drávaszög és Szlavónia református egyházai a 19. századi civilizációváltás idején 1817, 1886 105
167. Szili Ferenc: Kivándorlás Délkelet-Dunántúlról Szlavónába (A kisebbségben élő magyarok sorsa) 105
168. Fogarassy László: A Pozsonyi magyar főiskolás egyesületek történetéhez  (1937-1945) 105
   
Baranyai Krónikaírás
   
7. szám  Szerk.: Sándor László. (Barakonyiné Winiczai Klára: Baranya aprófalvas településhálózatának múltja és jelene)  Pécs, 1984. 125.o. 105
   
Baranya Monográfia Sorozat
   
Lovász György - Wein György: Délkelet - Dunántúl geológiája és felszínfejlődése Pécs, 1974. 215 o. 210
Baranya megye természeti földrajza Szerk.: Lovász György.  Pécs, 1977. 384 o. 210
Baranya megye földrajzi nevei I-II. Szerk.: Pesti János. Pécs, 1982.  1. köt., 1055 o., 2. köt. 1279 o. 578 - 578
A baranyai - pécsi munkásmozgalom története I-II. Szerk.: Szita László. Pécs, 1985. 1. köt.: 1867 - 1921. 574 o., 2. köt.: 1921 - 1944. 456 o. 315 -315
Baranya megye testnevelés- és sporttörténete. 1.köt., 1867 - 1945.Szerk.: Bezerédy Győző. Pécs, 1987. 413  o. 15 t. 525
   
Baranya  (Történelmi közlemények, V/VI. évfolyamtól Történelmi és honismereti folyóirat)
   
Baranya II. 1989/1-2 Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1989. 163 o. 210
Baranya III. 1990/1 Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1990. 104 o. 105
Baranya III. 1990/2 Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1990. 194 o. 210
Baranya IV 1991/1-2 Emlékszám őszentsége II. János Pál pápa látogatásának tiszteletére Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1991. 299 o. 420
Baranya VII/VIII 1994/1995 Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1995. 338 o. 630
Baranya XI/XII 1998/1999. (Emlékszám az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.) Szerk.: Ódor Imre, Lengvári István. Pécs, 1999. 308 o. 938
   
Baranyai történelmi tanulmányok (Különlenyomatok a Baranya 1996-1997. évfolyamából)
   
Disztl Gábor: Az 1935. évi nemzetiségi nyelvtanítási rendszer bevezetésének tapasztalatai a Délkelet-Dunántúlon (Balázs Ferenc jegyzőkönyvei alapján) 105
Ernyes Mihály: Hajdúból pandúr, pandúrból rendőr 105
Gál Zoltán: A dunántúli bankpiacok átalakulása a századfordulón. (A bankárok szerepe Pécs város társadalmában) 105
Kerekes Imre: A hivatásszervezet Baranyában. (A keresztényszocialista mozgalom az 1930-as években) 105
Lengvári István: Dombay János levelezéséből. 2. (Faragho Gábor és Dombay János levelei) 105
Márfi Attila: Déryné vendégjátéka a reformkor előestéjén Pécsen 105
Nagy Imre Gábor: Névmagyarosítási akciók 1896-1918 között, Pécs-Baranya példáján 105
Ódor Imre: A "politikai elit" a 18. századi Baranyában 105
Rajczi Péter: A bogdásai Nemes család nemességének igazolása 105
Raýman János: A pécsi újságok aprópénzei 1919-ből 105
Rozs András: Középosztály-tudat és dzsentroid gondolkodás. (A Turul Szövettség szellemisége az 1920-30-as években, különös tekintettel a pécsi bajtársi egyesületekre)  105
Süle Tamás: "Magyarnak Bécs, németnek Pécs" (Reformkori tárca Pécsről- Baranyáról) 105
Tegzes Ferenc: A szerb és horvát iskolaügy helyzete Baranyában az 1920-as évek első felében 105
Naptár 105
Szemle 105
   
Baranya törökkori forrásai
   
Budától-Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686-1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez. Szerk.: Szita László. Szerzők: Nagy Lajos, Szita László. Pécs, 1987.  368
Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1565. Pécs, 1989. 484.o. 368
Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből. Szerk.: Szita László Pécs, 1993. 343.o. 473
   
A Baranya Megyei Levéltár Segédletei
   
1. Dombay János irathagyatéka Repertórium összeállította: Lengvári István Pécs, 2001. 44.o. 315
2. A Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) Baranya megyei és pécsi iratainak (1944-1948) repertóriuma  szerk., összeáll., bevezető tan. és mutatót készítette: Rozs András Pécs, 2005. 448.o. 3000
3. Vörös Vince irathagyatéka a Baranya Megyei Levéltárban szerk., összeáll., bevezető tan. és mut. készítette: Márfi Attila Pécs, 2009. 239 o. 2625
   
A Baranya Megyei Levéltár további kiadványai
   
Bernics Ferenc: Közoktatás és tanügyigazgatás Baranya megyében, 1945-1985. Pécs 1989. 308.o. 210
Füzes Miklós: Az alsó és középfokú nemzetiségi oktatás története Délkelet-Dunántúlon 1945-1985.  Pécs, 1990. 119.o. 158
Füzes Miklós: Embervásár Európában. (Hadifogoly magyarok a második világháborúban.) Pécs, 1994. 209.o. 315
Füzes Miklós: Valami Magyarországon maradt. ( A kitelepített magyarországi németek beilleszkedése Németországban.) Pécs, 1999. 195. o. 840
Szita László: Papirkészítés papirgyártás Pécsett 1764-1860 105