200 éve született Mátyás Flórián, Pécs első akadémikusa

A mai napon 200 éve született Mátyás Flórián (Felső-Detrehem, 1818. május 3. – Pécs, 1904. április 2.) nyelvész, történettudós, Pécs első akadémikusa. Gazdag könyvtárát a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya őrzi különgyűjteményként. Irathagyatéka a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában található, amelyben többek között személyes iratai, nyelvészeti és történettudományi munkásságához kapcsolódó kéziratok, diplomatikai és Anonymus-kutatásaihoz kapcsolódó jegyzetek, kézirattöredékek, egyházjogi és történetírással kapcsolatos feljegyzések, számos levél, valamint nyomtatásban megjelent műveinek egy része is megtalálható.

 

 

 

Mátyás Flórián jegyzetfüzet és kalendáriuma, 1879. (14x9,5 cm)

(MNL BaML XIV. 39. a. 4.)